tl_files/assets/image/box_visual_service.jpg

Juridische uitleg:

Garantie en aansprakelijkheid (disclaimer):
Onze website en de daarop beschikbaar gestelde informatie worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervaardigd en regelmatig geaktualiseerd. Wij kunnen echter de volledigheid, juistheid of actualiteit niet waarborgen.

Het gebruik van de op de website ter beschikking gestelde informatie geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

Links:
Onze website bevat links naar websites van andere aanbieders, waarbij wij tot het tijdstip van de eerste link geen illegale inhoud hebben vastgesteld. Wij hebben geen invloed op de actuele en toekomstige opmaak, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina´s. Daarom nemen wij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van gelinkte pagina´s, die na de eerste link werden gewijzigd. Het gebruik van de links geschiedt op eigen risico. Mocht één van de pagina´s in strijd zijn met een geldend recht, dan is ons dit niet bekend. Na een desbetreffende mededeling zullen wij de link van onze website verwijderen.

Downloaden:
Het downloaden van programma´s geschiedt op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke door het downloaden van programma´s is ontstaan.

 

Bescherming van uw privacy:
Bij het bezoek aan onze webpagina worden op onze servers voor de beveiliging van data tijdelijk gegevens opgeslagen, die mogelijkerwijs een identificatie toelaten. Afhankelijk van het gebruikte toegangsprotocol bevatten de protocolgegevens gegevens met de volgende inhoud: IP-adres van de aanvragende pc, datum en tijd van de aanvraag, de door de aanvragende pc gewenste toegangsmethode/-functie, door de aanvragende pc overgedragen invoerwaarden (bestandsnaam,...), toegangsstatus van webserver (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, commando niet uitgevoerd, etc.) naam van het aangevraagde bestand, URL, van waaruit het bestand werd opgevraagd/de gewenste functie werd uitgevoerd, de grootte van de verstuurde gegevens.

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor identificatie en vervolging van ongeldige toegangspogingen en toegangen op de webserver gebruikt. Een andere evaluatie, uitgezonderd voor statistische doeleinden in anonieme vorm of voor eigen marketingdoeleinden, vindt niet plaats.

U heeft het recht, op aanvraag, kosteloos inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens te krijgen. Daarenboven heeft u recht op correctie, blokkering en verwijdering. Uw e-mailadres wordt op onze servers opgeslagen. Het telefoongeheim beveiligt ook uw e-mailinhoud tegen ongeoorloofde kennisname en verwerking.

 

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"):
Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslaan en een analyse van het uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om berichten over de website-activiteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om alle met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten uit te voeren.

Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorsturen, in zoverre deze wettelijk zijn voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google uitvoeren.

U kunt de installatie van de cookies door een bepaalde instelling in uw browser voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Door het gebruik van deze website verklaart u met de verwerking van opgevraagde gegevens van u door Google, op de hiervoor beschreven wijze en voor het voornoemde doel, akkoord te gaan.