Viscose-sponzen voor hoge eisen.

Spontex viscose-sponzen overtuigen sinds jaren op de meest verschillende gebieden van de industrie, de medische technologie en op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.